slide

Write and tell the story of your Adventure

 placemark

Click here to read AHEAD Adventures Stories

And now tell us your story, go on Ahead Platform and download the APP

HANKE

AHEAD on EU-rahoitteinen hanke, joka on osa laajempaa elinikäistä oppimista ja aktiivista ikääntymistä edistävää toimintaohjelmaa. Tarkoituksena on kehittää kokonaisvaltainen toimintamalli, jonka avulla tuodaan digitaalinen tarinankerronta osaksi vanhempien matkailijoiden elämää ja kurotaan kiinni sukupolvien välillä olevaa eroa teknologian käytössä. AHEAD hankkeen tavoite on kolmijakoinen: 

    1. Kehittää vanhempien matkailijoiden tarpeisiin suunniteltu mobiilisovellus, jonka avulla voi tallentaa ja jakaa omia matkailukokemuksia.
    2. Toteuttaa yhdessä koulutusohjelma, jossa tutustutaan digitaalisen teknologian mahdollisuuksiin luoda omia matkailutarinoita.
    3. Rakentaa matkailualalle yhteisöllinen lähestymistapa, jossa seniorien matkailukokemukset tarjoavat lähtökohdan matkailupalvelujen suunnittelussa. 

Hankkeessa on mukana yhteensä kuusi organisaatioita viidestä Euroopan maasta. Suomessa hankkeen toteutuksesta vastaa Laurean ammattikorkeakoulu Leppävaarassa.

Laurean ammattikorkeakoulu järjestää kevään 2015 aikana Digipajoja,  joissa tutustutaan pienryhmissä tablet-laitteen mahdollisuuksiin omien matkakokemusten tallentamisessa. Osallistuminen ei edellytä omaa tablet-laitetta tai aikaisempaa kokemusta laitteen käytöstä. Osallistumalla Digipajoihin olet mukana hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa.

Mitä AHEAD-hankkeeseen osallistuminen voi tarjota sinulle?

• Tutustut tablet-laitteen mahdollisuuksiin omien matkakokemusten tallentamisessa ja jakamisessa.
• Mikäli sinulla ei ole vielä kokemusta tablet-laitteen käytöstä, saat ensikosketuksen tablet-laitteen käyttöön
• Opit digitaalisen tarinankerronnan taitoja, joita voit soveltaa myös laajemmin elämässäsi (valokuvat, video, teksti, audio, musiikki)
• Pääset testaamaan ja jatkokehittämään suunniteltua matkailutarinasovellusta mobiililaitteille
• Yhteisön, jossa voit jakaa kokemuksiasi samoista asioista kiinnostuneiden kanssa Suomessa tai/ja koko Euroopassa
• Työkaluja jakaa opittuja taitoja eteenpäin omassa yhteisössä

 Mitä SINÄ voit tarjota AHEAD-hankkeelle?

• Näkemyksesi, ideasi ja toiveesi mobiilisovelluksen suunnitteluun
• Intoa, uteliaisuutta ja halua oppia sekä valmiutta jakaa opittuja taitoja eteenpäin
• Jakaa kulttuurisi, elämänkokemuksesi, kiinnostuksen kohteesi ja tietosi hankkeen edistämiseen
• Esitellä asuinalueesi tai matkailukohteesi maisemat, perinteet ja erityispiirteet digitaalisena tarinana muille
• Osallistua ikääntymiseen myönteisesti suhtautuvan ympäristön luomiseen
• Auttaa edistämään yhteisöllistä lähestymistapaa matkailualalla

Log in to AHEAD professional community

 piattaforma-professionale

Share your experiences

share
 


EU flag LLP FI-01Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä tiedotteesta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.